Basisschool kinderen.

Schoolgaande kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen.

Schoolgaande kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen. Ze kunnen een slecht evenwicht hebben of angstig zijn om te bewegen. Dit kan problemen geven met vaardigheden als zwemmen, fietsen, knutselen en schrijven. Het kan een beperking voor een kind zijn o.a. in het contact met leeftijdsgenootjes en/of in het leren op school.